Brisanje proizvoda iz korpe

Da li ste sigurni da želite da uklonite ovaj proizvod iz korpe?


 

Reklamacije

„Aquaplan“ doo posluje u skladu sa zakonima Republike Srbije i upoznat sa pravima svojih kupaca. Potrudili smo se da proces reklamacije maksimalno olakšamo kupcu i nama. 

REKLAMACIJA ROBE KOJA JE U GARANTNOM ROKU

„Aquaplan“ doo posluje u skladu sa zakonima Republike Srbije i poštuje prava svojih kupaca. Ukoliko je roba u garanciji, molimo da prvo proverite servisnu mrežu proizvođača. Ukoliko ste u bilo kakvoj nedoumici, slobodno nas kontaktirajte i dobićete konkretna uputstva kako da ostvarite reklamaciju.

Reklamacije moraju biti podnete pismenim putem. Obavezno sačuvajte originalnu ambalažu u kojoj vam je pošiljka isporučena. Slikajte ambalažu i proizvod i slike nam pošaljete email-om na [email protected] sa kratkim obrazloženjem.

Nakon konsultacije sa prodavcem, za proces reklamacije je potrebno dostaviti:
 - proizvod u originalnoj ambalaži

 - garantni list
 - fiskalni račun
 - pismeno kratko obrazloženje
 - Vaš kontakt

REKLAMACIJE NA OŠTEĆENJA U TRANSPORTU

Ukoliko ste primetili da je paket oštećen, zamolite kurira da sačeka dok proverite da li oštećenje na pakovanju uslovilo i oštećenje samog proizvoda ili gubitak delova. Ukoliko proizvod nije oštećen, i svi delovi su na broju, potpišite prijem pošiljke.
Ukoliko deluje da je proizvod oštećen (ili da nedostaju delovi), odbijte prijem pošiljke i javite se nama, radi utvrđivanja daljih koraka kako biste dobili ispravan, neoštećen proizvod.

Ukoliko ste ipak primili pošiljku, a kasnije ste zaključili:
 - Da ste dobili proizvod koji niste poručili, a nalazi se na računu.
 - Da ste dobili proizvod koji niste poručili, a ne nalazi se na računu.
 - Da niste dobili proizviod koji ste poručili, a nalazi se na računu.
 - Da ste dobili proizvod kome je istekao rok trajanja.
 - Da ste dobli proizvod koji je oštećen.
 - Da ste dobili proizvod koji ne radi.
 - Da ste dobili prizvod koji podleže garanciji bez garantnog lista.

Kontaktirajte prodavca putem telefona ili e-maila, kako bi našli zajedničko rešenje u što kraćem roku.

Ukoliko tokom instalacije ili prvog puštanja u rad utvrdite da je proizvod neispravan, potrebno je da nas odmah obavestite tako što ćete nas kontaktirati telefonom ili nam poslati mail sa opisom problema i Vašim kontaktom.

Reklamacije moraju biti podnete pismenim putem. Obavezno sačuvajte originalnu ambalažu u kojoj vam je pošiljka isporučena. Slikajte ambalažu i proizvod i slike nam pošaljete email-om na [email protected] sa kratkim obrazloženjem.
Nakon konsultacije sa prodavcem, za proces reklamacije je potrebno dostaviti:
 - proizvod u originalnoj ambalaži

 - garantni list
 - fiskalni račun
 - pismeno kratko obrazloženje
 - Vaš kontakt

PRAVO POTROŠAČA NA ODUSTANAK OD UGOVORA

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014 i 6/2016 - dr. zakon)

„Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova iz čl. 34. i 35. ovog zakona (u daljem tekstu: odustanak od ugovora).

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način (u daljem tekstu: obrazac za odustanak).

Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija smatra se blagovremenom ukoliko je poslata trgovcu u roku iz stava 1. ovog člana. 

Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.

Ako trgovac omogući potrošaču da elektronski popuni i pošalje obrazac za odustanak, dužan je da ga o prijemu obrasca bez odlaganja obavesti u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisa.

Protekom roka iz člana 29. ovog zakona prestaje pravo potrošača na odustanak od ugovora.

Teret dokazivanja da je postupio u skladu sa odredbama st. 1.-5. ovog člana, radi ostvarivanja prava na odustanak od ugovora, je na potrošaču.

Oblik i sadržinu obrasca za odustanak propisuje ministar nadležan za poslove zaštite potrošača.

Uz račun, dostavlja se potrošaču obrazac za odustanak od ugovora.“

POVRAĆAJ NOVCA

„Aquaplan“ doo će po prijemu vraćene robe, nakon konstatacije da je roba vraćena u nekorišćenom stanju i bez oštećenja, izvršiti povraćaj uplate novca koju je primio, koristeći ista sredstva plaćanja koja je kupac koristio u prvobitnoj transakciji, osim ako se kupac nije izričito saglasio sa korišćenjem drugog sredstva plaćanja.

U slučaju da se radi povrat novca usled uvažene reklamacije u garantnom roku i/ili raskida ugovora od strane kupca u propisanom roku, potrebno je da nam kupac dostavi broj svog tekućeg računa u banci ili pošti i sredstva vraćamo na njegov račun.

PREUZMITE: IZJAVA O RASKIDU UGOVORA NA DALJINU (kliknite OVDE)

OBAVEZE POTROŠAČA U SLUČAJU ODUSTANKA OD UGOVORA

U slučaju odustanka od ugovora, popunjenu izjavu o raskidu ugovora na daljinu (koji je dostavljen uz račun prilkom isporuke robe) pošaljite nam poštom na sledeću adresu:

„Aquaplan“ doo
Branka Ćopića 1
23000 Zrenjanin
Republika Srbija

Rok za odustanak od ugovora iznosi 14 dana, ovaj rok teče od dana kada ste Vi primilli robu ili lice koje ste ovlastili za prijem robe u Vaše ime.

Dužni ste da nam robu u originalnoj ambalaži, sa svom propratnom dokumentacijom, vratite bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad ste poslali obrazac za odustanak (Obrazac za odustanak smatra se poslanim danom predaje na poštu i od tog dana teče rok za vraćanje robe prodavcu).

Snosite punu odgovornost ukoliko dođe do umanjenja vrednosti robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.

Za svako korišćenje preko toga potrošač će odgovarati za umanjenu vrednost robe.

U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača, Vi snosite troškove vraćanja robe.

Iznos koji ste platili po osnovu ugovora, biće Vam vraćen najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema izjave o jednostranom raskidu.